Hệ thống Quản lý Hóa chất công nghiệp

Nền tảng của một chương trình quản lý hóa chất hiệu quả phụ thuộc vào việc đề ra các chính sách và thủ tục để quản lý hóa chất phù hợp trong suốt vòng đời của chúng. Đối với từng giai đoạn trong vòng đời, cần xây dựng các chính sách và thủ tục trong đó xác định rõ những yêu cầu pháp lý và yêu cầu khác, người chịu trách nhiệm cũng như các biện pháp kiểm soát và hoạt động làm việc thích hợp.

Một phần của việc quản lý hóa chất cũng có thể xác định và loại bỏ các hóa chất nguy hại ở giai đoạn đầu và ngăn chặn việc sử dụng chúng trong quy trình sản xuất (quản lý dòng đầu vào). Việc cân nhắc các giải pháp phòng chống mối nguy bên cạnh kiểm soát mối nguy có thể tạo ra nhiều kết quả tích cực hơn cho người tiêu dùng, người lao động và môi trường.

Một hệ thống quản lý hóa chất hiệu quả sẽ có các chính sách và thủ tục để giải quyết những vấn đề sau:

  • Thu mua hóa chất
  • Tuân thủ các yêu cầu luật định và danh sách hiện hành các chất bị hạn chế.
  • Tuyên truyền về mối nguy hại của hóa chất trong tổ chức
  • Lưu trữ, xử lý, sử dụng và thải bỏ hóa chất an toàn
  • Hệ thống kiểm soát để ngăn ngừa người lao động và môi trường khi tiếp xúc hóa chất.

THÔNG TIN CÔNG TY

CÔNG TY CP HÓA CHẤT ĐÌNH VŨ
- Số 36 ngách 42/60 phố Thịnh Liệt

- Quận Hoàng Mai - Hà Nội

- Điện thoại: 0988 945 869

- Email: Sales@hoachatvn.net

- Website: www.hoachatvn.net

- Mr. Khải : 0918 766 226

 981 

Skype: minhtran557

Skype: khaitran0708

Facebook